SEJJIDI SUAD MUTEKIJA

Posjetite moje blogove: 1. http://kuranjelijek.blogger.ba/; 2. https://sejjidisuadmutekija.blogspot.ba/

09.05.2018.

ATRIBUT — VJERAN; KVALIFIKACIJA VJERNICI

SURE : AL – MUMINUN ; Ajeti : 1 do 11 ;

1. ” Ono što žele – vjernici će postići “

2. ” oni koji molitvu svoju ponizno obavljaju ,

3. ” i koji ono što ih se ne tiče izbjegavaju,

4 . ” i koji milostinju udjeljuju ,

5 . ” i koji stidna mjesta svoja čuvaju . –

6 . ” osim od žena svojih ili onih koje su u posjedu njihovu , oni , doista , prijekor ne zaslužuju : –

7 . ” a oni koji i pored toga traže , oni u zlu sasvim pretjeruju — ;

8 . ” i koji o povjerenim im amanetima i obavezama svojim brigu brinu ,

9 . ” i koji molitve svoje na vrijeme obavljaju , –

10 . ” oni su dostojni nasljednici ,

11 . ” koji će džennet naslijediti , oni će u njemu vječno boraviti .

STRAHOPOŠTOVANJE OD MOLITVE ( STAJATI PRED BOGOM S DUBOKIM POŠTOVANJEM ) sure ( DŽuma : 59 ajet )

— ispuniti svoju dužnost, pokušati činiti dobra djela ,Njega obožavati , Ako ne vidite Boga , On vas vidi .

ODVRATITI SE OD PRAZNOG I BESKORISNOG
sura ( Furkan : 72 ajet )

— uvijek mislite ispravno , čist u svojoj prirodi , protiv nemoralnih stvari , ogovaranje , kletva , laganje odvratno , i opcesno ponašanje , biti biti prazan i bez koristan , nemoj te tepati , oponašati djecu , ZNANJE MORA BITI DOMINANTNO ,sura ( Muminun : 4 ajet ) ; ” da ne budeš prazan i nekoristan .”

— Ljudski život je najdragocjejniji kapital ,mto če dobiti pobjednik . Poslanik s.a.v.s. kaže : ” ljudi će ići naprijed prsima duboko u gaflet , no budući jednog dana bit će prevareni kad se govori o dva blagoslova pa kaće : ” Postoje dvije blagodati , ljudi su prevareni u procjeni tih blagoslova . Zdravlju i slobodno vrijeme . Prave ne profitabilan kapital svaki dan ,i znaće za štetu .

ZEKJAT

— Značenje ajeta : ” Vjernici su u stalnom čišćenju nije to samo u tehničkom smislu ” ZEKJAT ” znači nije ograničen na samo , moral , imetak ,bogastvo , i život u opštim uvjetima , treba da bude samo čišćenje . Dakle značenje ajeta koji slijedi ; ” Vjernici su oni koji sebe i druge pročiste u isto vrijeme . ZEKAT je jedan od pet ( 5 ) stubova islama. Musliman mora ispunjavati osnovne molitve . Allah dž. š. mu je dao određenu količinu imovine , svake godine da dadne siromašnima ,djeci , beskućnicima , davanje ovo je MOLITVA .

sura ( at –
Velika osobina vjernika je ZEKJAT .

OČUVATI SVOJU NEVINOST

— Ko može sebi da priušti da se vjenča . Ako neko ne može , neka priušti sebi POST . O SAMO HRANIM ŽENAMA ( NEUDATE )

sura ( Al – Nur : 32 i 33 ajet )

neudani i neudate , nemogu da se nose sa brakom , oni spadaju u zlo i može uzrokovati probleme u društvu . Osiguranje mira u društvu , uništenje zla , dužnost je biti oženjen . Neki misle da je udaja suprotna Sunnetu . naš Poslanik je upozorio one koji se ne žele vjenčati : ” Udaja je moj sunnet , ko odvraća od moga Sunneta nije od mene . ” sve to pokazuje da je ženidba čestitost života , i najveća pomoč . Među osobinama vjernika je ŽIVJET ČESTITO . Bludništvo , taj tip odnosa nije vjerski legitiman ,medicinski , etički ,pravno ,socijalno je zlo i grijeh , koji nanosi mnogo štete . PRELJUBA JE NAJVEČI GRIJEH NAŠE VJERE . Moral je jedan od naj važnijih stubova , prije svega ,” nečini drugima ono što ti nebi željeo da se tebi čini ( radi ) “

SIGURNOST , POUZDANOST , OBEĆANJE

— Nema sumnje naj istaknutije obilježje muslimana je POUZDAN ; I ISKREN ;

Muhammed s.a.v.s. i ostali poslanici ,su bili sa ovim osobinama . Poslanici su imali ove osobine prije nego su ih poslali među narode , ( zajednicu ).

sura ( Šuara : 107 ; 125 ; 143 ; 162 ; 178 ; )

Bili supouzdani u svakom pogledu . U Kur”anu svi su vjerovjesnici . Kur”an želi da imaš tu mogučnost . poslanik s.a.v.s. kaže : ” četri loše navike eliminiraju našu pouzdanost i pozorno govori . “postoje četri čudi , koji se nalaze u njima , ako je ta osoba , postaje čisti licimjer . tko je pronašao nešto od njih , ako ne poštuje sudbinu ( kadar ) — osobine u njemu , postoji nesklad . Pa dalje govori : 2 Jesu li lagali , ako nešto obećaju to se zaustavlja na rječima .

OSJEĆAJ POVJERENJA U DRUŠTVU OD VELIKE JE VAŽNOSTI . Taj nedostatak osječaja između članova društva će utjecati na jedinstvo i solidarnost . Prisutnost ovih značajki , ljudi gube , ruši im se sve , mir je poremečen .

JAVNE DUŽNOSTI i odgovornost moraju ispunjavati jednu od značajki koji će se dati na početku svojih poslova , biti iskren i pouzdan .

VIDJETI KUR”AN

— Allah dž. š. kaže u Kur”anu :

” Allah vam zapovjeda da odgovorne službe povjerite onima koji su ih dostojni povjerite im i kad ljudima sudite da pravično sudite . Uistinu je divan Allahov savjet — A Allah doista sve čuje i vidi .”

sura ( Al – Nisa : 58 ajet )

Sazivati ime Boga a neispuniti obečanje , govoriti, pokazivati , ime Allaha dž. š. s poštovanjem , veliko je djelo . Nema sumnje takav počinitelj zaslužuje najviše stroge kazne . Vjernik drži do obečanja , pogotovo s obzirom da obečanje ,zakleti se u ime Boga nije nužno , osim ako obećaš nezamislivo je da ga ne održiš .

ZADRŽATI SVOJU MOLITVU
Kvalifikacija ” VJERNIKA ” je : mora imati kvalitet u molitvi , molitva ima proceduru i manire .

— mora se imati duboko poštivanje prema molitvi ,

— obratiti pažnju na pet dnevnih molitvi ,

— molitve se obavljaju po raznim vremenima ,

— molitva se obavlja u pravovremenu i zahtjeva da se to obavi sa dubokim poštovanjem ,

NAJČISTIJE DJELO JE :

— donijeti molitvu na vrijeme ; Hadis : Buhari ; Muslim ;

09.05.2018.

ISLAMSKA MEDICINA

” O vjernici ,kad hoćete molitvu obavite , lice svoja i ruke svoje do iza lakata operite — a dio glava svojih potarite — i noge svoje do iza članaka . A ako ste džunubi , onda se okupajte ; a ako ste bolesni ili na putu ili ako ste isvršili prirodnu potrebu ili ako ste se sastajali sa ženama , a ne nađete vode , onda rukama svojim čistu zemlju dotaknite i njima preko lica svojih i ruku svojih pređite : Allah ne želi da vam pričini poteškoće , već želi da vas učini čistim i da vam blagodat Svoju upotpuni , da biste bili zahvalni .

( El – Maiide : 6 )

QUR”AN je lijek koji nikada ne možete predozirati !

Mi duhovnu stranu naše matrijalne bolesti , je dostupna u našoj nelagodi . Tjera nas kroz naše živote , guši , zahtjeva od nas da se susrećemo sa mnogim događajima .

Allah dž. š. kao način dobivanja da se oslobodimo od bolesti daje Kur”anski ajet : ” — Reci : << On je vjernicima upustvo i lijek . — ….”

( Fussilat : 44 )

Čim se čovjek suoći sa negativnom situacijom , treba moliti Allaha dž. š. Bolesti , pregled problema , to što nam Bog nudi, moraju biti svjesni . Trebali bi biti zahvalni da ga pronađu ( lijek ) za zdravlje . Sve naše molitve Bog hoće da čuje, to ” moramo znati “.

” O ljudi , već vam je stigla poruka od Gospodara vašeg i lijek za vaša srca i upustvo i milost vjernicima . “

( Junus : 57 )

09.05.2018.

STVARI KOJE TREBA IMATI NA UMU ČITAJUĆI KUR'AN

STANJE ČISTOĆE :

” on je zaista, Kur”an pleminiti ; U Knjizi brižljivo čuvanoj — ; dodirnuti ga smiju samo oni koji su čisti — ,

( Al – Wakia : 77 ; 78 ; 79 ; )

MOLITI SE I DOBITI BOŽIJU MILOST :

” A kad se uči Kur”an , vi ga slušajte i šutite da bi ste bili momilovani . “

( Al – Araf : 204 )

ČITATI — UČITI POLAKO :

” Oni , koji ne vjeruju govore : >> Trebalo je da mu Kur”an bude objabljen čitav , i to odjednom ! << A ako tako se objavljuje da bismo njime srce tvoje učvrstili , i mi ga sve ajet po ajet objavljujemo . “

( Al – Furkan : 32 )

PAMĆENJE I POSTUPANJE PO UČENJU :

” Knjiga koju ti objavljujemo blagoslabljena je ,da bi oni o riječima njezinim razmislili i da bi oni koji su razumom obdareni pouku primili . “

( Sad : 29 )

POSTUPITI — USVOJITI TEVHID ( JEDINSTVO ) :

” ili malo više od nje , i izgovaraj Kur”an pažljivo , “

( Muzzammil : 4 )

SURA AL – MUZZAMMIL ( UMOTANI ) :

” O ti , umotani ! ( odnosi se na našeg Poslanika , Muhammeda s.a.v.s.)

09.05.2018.

BISERI MUDROSTI IZ KUR'ANA

IZBJEGAVAJTE NEJASNE STVARI :

” Ne povodi se za onim što ne znaš ! I sluh , i vid , i razum , za sve to će se , zaista , odgovarati . “

( Al – Isra : 17 )

RAZMIŠLJANJE O POSTOJANJU :

” >> Gospodar naš je onaj koji je u svemu onom što je stvorio dao ono što mu je potrebno , zatim ga ,kako da se time koristi , nadahnuo . << “

( Ta – ha : 50 )

TRAŽI POMOĆ KROZ STRPLJENJE I ODLUČNOST :

” Pomozite sebi strpljenjem i molitvom ,a to je , zaista , teško , osim poslišnima . “

( Al – Bekare : 4 )

MOLI ALLAHA ZA DOSLJEDNO VOĐENJE :

“ >> Gospodaru naš , ne dopusti srcima našim da skrenu , kad si nam već pravi put ukazao , i daruj nam Svoju milost ; Ti si , uistinu , Onaj koji mnogo daruje ! “

( Ali – Imran : 8 )

POKAJATI SE ZA GRIJEHE :

” Gospodaru moj . << — reče onda — >> ja sam sam sebi zlo nanio , oprosti mi ! << I On mu oprosti , On , uistinu , prašta i On je milostiv . “

( Al – Kasas : 16 )

09.05.2018.

PERSPEKTIVE ZBOG KOJIH SVAKI MUSLIMAN MORA PROČITATI KUR'AN

KUR'AN JE RIJEČ ALLAHA :

” A ako sumnjate u ono što ojavljujemo robu Svome , načinite vi jednu suru sličnu objavljenim njemu ,a pozovite i božanstva vaša , osim Allaha , ako istinu govorite . “

( Al – Bekare : 23 )

KUR'AN JE BESKRAJNA MUDROST :

” Kada pustite žene , onda ih , prije nego što ispune njima propisano vrijeme za čekanje , ili na lijep načinzadržite ili ih velikodušno otpremite . I ne zadržavajte ih da biste im učinili nasilje ; a onaj ko tako postupi — ogriješio se prema sebi . Ne igrajte se Allahovim propisima i neka vam je na umu blagodat koju vam Allah daje , i Knjiga i mudrost koju vam objavljuje , kojom vas savjetuje , Allaha se bojte i da Allah sve zna — na umu imajte !

( Al – Bekare : 231 )

KUR'AN JE KNJIGA NAUKE :

” Zar ne znaju nevjernici da su nebesa i Zemlja bili jedna cjelina , pa smo ih Mi raskomadali , i da Mi od vode sve živo stvaramo ? I zar neće vjerovati ?

( Al – Anbijja : 30 )

KUR'AN JE NAČIN ŽIVOTA :

“ Ova knjiga , u koju nema nikakve sumnje , upustvo je svima onima koji se budu Allaha bojali ;

( Al – Bekare : 2 )

KUR'AN JE PROZA :

” On tebi objavljuje Knjigu , u njoj sun ajeti jasni ,. Oni čija su glavnina Knjige ,a drugi su manje jasni . Oni čija su srca pokvarena — željna smutnje i svog tumačenja — slijede ono što su manje jasni . A tumačenje njihovo zna samo Allah . Oni koji su dobro u nauku upućeni govore : ” Mi vjerujemo u njih , sve je od gospodara našeg ! << — A samo razumom obdareni shvaćaju . “

( Al – Imran : 7 )

KUR'AN PREDSKAZUJE BUDUĆNOST :

” Bizantinci su pobijeđeni , ” ,, u susjednoj zemlji , ali oni će , poslije poraza svoga ,sigurno pobjediti ” ,, za nekiliko godina — i prije , i poslije , Allahova je odluka — i tada će se vjernici radovati .

( Al – Ankebut : 2 ; 3 ; 4 ; )

09.05.2018.

Sedam kvaliteta koje Allah voli

Bismillahir rahmanir rahim 1 . POKAJANJE ” I pitajute o mjesečnom pranju. Reci : >> To je neprijatnost . << Zato ne općite sa ženama za vrijeme mjesečnog pranja, i ne prilazite im dok se ne okupaju . A kada se okupaju , onda im prilazite onako kako vam je Allah naredio . — Allah zaista voli one koji se često kaju i voli one koji se mnogo čiste . “

( Al – Bekare : 222 )

2 . PREČIŠĆAVANJE

( Al – Bekare : 222 )

3. POBOŽNOST

“ Mnogobošcima s kojima imate zaključene ugovore koje oni nisu ni u čemu povrijedili , niti su ikoga protiv vas pomagali , ispunite ugovore do ugovorenog roka . Allah zaista voli pobožne . “

( At – Tawbe : 4 )

4 . DOBROTA I SAVRŠENSTVO

“ za one koji , i kad su u obilju i kad su u oskudici , udjeljuju , koji srdžbu savlađuju i ljudima praštaju — a Allah voli one koji dobra djela čine .”

( Al – Imran : 134 )

5 . POUZDATI SE SAMO U ALLAHA

” Samo Allahovom milošću ti si blag prema njima ; a da si osoran i grub , razbjegli bi se iz tvoje blizine . Zato im opraštaj i moli se da im bude oprošteno i dogovaraj se sa njima . A kada se odlućiš ,onda se pouzdaj u Allaha , jer Allah zaista voli one koji se uzdaju u Njega . “

6 . BITI PRAVEDAN

“ Oni mnogo laži slušaju i rado ono što je zabranjeno jedu ; pa ako ti tođu , ti im ili presudi ili se okreni od njih ; ako se okreneš od njih , oni te ne mogu ni malo nauditi . A ako im budeš sudio , sudi im pravo jer Allah voli pravedne . “

( Al – Maide : 42 )

” Ako se dvije skupine vjernika sukobe , izmirite ih ; a ako jedna od njih ipak učini nasilje drugoj , onda se borite protiv one koje je učinila nasilje sve dok se Allahovim propisima ne prikloni . Pa ako se prikloni , onda ih nepristrasno izmirite i budite pravedni ; Allah , zaista pravedne voli . “

( Al – Huđurat : 9 )

7 . STRPLJIVOST

” A koliko je bilo vjerovjesnika uz koje su se mnogi iskreni vjernici borili , pa nisu klonuli zbog nevolja koje su ih na Allahovom putu snalazile , i nisu posustajali niti se predavali — a Allah izdržljive voli . “

( Al – Imran : 146 )

SEJJIDI SUAD MUTEKIJA
<< 05/2018 >>
nedponutosricetpetsub
0102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

KONTAKT
Javite nam se putem E-mail adrese: sokak57@gmail.com ili putem privatne poruke.

Sadrzaj postova :
1. Ilmihal za svakog muslimana i muslimanku
2. Hudba hazreti Alije
3. Islamska uljudnost
4. Prinsipi tolerancije u islamu
5. Podsjednik u kurbanu
6. Sjecanje na umrle ibadetom 1,2,3 dio
7. Muradi bismile
8. Ilahije
9. Dani u sedmici
10. Sest vidova vjerskog ekstremizma

Sadrzaj postova :
11. Zikr I Irsad 1.i 2. dio
12. Asure.
13. Rifaiski Tarikat u Sarajevu
14. Kijam zikr u Naksibendijskim tekijama
15. Bektasijski Tarikat u Sarajevu
16. Sve Mehdije do danas ili od Kerbele do danas 1. i 2. dio
17. Kako je u nasoj Bosni ?


BROJAČ POSJETA
101659

Powered by Blogger.ba