beats by dre cheap

Šta je Kur'an ?

1 . ,, Prije tebe nijednog poslanika nismo poslali , a da mu nismo objavili : >> Nema boga osim Mene , zato se Meni klanjajte ! <<
( Al — Anbija : 25 )
2 . ,, Stvaranje nebesa i Zemlje je sigurno veće nego stvaranje roda ljudskog , ali većina ljudi ne zna .
( Al – Mu”min : 57 )
3 . ,, Džinove i ljude sam stvorio samo zato da Mi se klanjaju ,
( Ad – Darijat – Zarijat : 56 )
4 . ,, A zašto oni ne razmisle o Kur”anu ? Da je on od nekog drugog , a ne od Allaha , sigurno bi u njemu našli mnoge protivrječenosti .
( An – Nisa : 82 )
5 . ,, o poslanicima koji su radosne vijesti i opomene donosili , da ljudi poslije poslanika ne bi nikakva opravdavanja pred Allahom imali . — A Allah je silan i mudar .
( An – Nisa : 165 )

SEJJIDI SUAD MUTEKIJA
http://sejjidsuadmutekija.blogger.ba
19/04/2018 16:15