beats by dre cheap

Sedam kvaliteta koje Allah voli

Bismillahir rahmanir rahim 1 . POKAJANJE ” I pitajute o mjesečnom pranju. Reci : >> To je neprijatnost . << Zato ne općite sa ženama za vrijeme mjesečnog pranja, i ne prilazite im dok se ne okupaju . A kada se okupaju , onda im prilazite onako kako vam je Allah naredio . — Allah zaista voli one koji se često kaju i voli one koji se mnogo čiste . “

( Al – Bekare : 222 )

2 . PREČIŠĆAVANJE

( Al – Bekare : 222 )

3. POBOŽNOST

“ Mnogobošcima s kojima imate zaključene ugovore koje oni nisu ni u čemu povrijedili , niti su ikoga protiv vas pomagali , ispunite ugovore do ugovorenog roka . Allah zaista voli pobožne . “

( At – Tawbe : 4 )

4 . DOBROTA I SAVRŠENSTVO

“ za one koji , i kad su u obilju i kad su u oskudici , udjeljuju , koji srdžbu savlađuju i ljudima praštaju — a Allah voli one koji dobra djela čine .”

( Al – Imran : 134 )

5 . POUZDATI SE SAMO U ALLAHA

” Samo Allahovom milošću ti si blag prema njima ; a da si osoran i grub , razbjegli bi se iz tvoje blizine . Zato im opraštaj i moli se da im bude oprošteno i dogovaraj se sa njima . A kada se odlućiš ,onda se pouzdaj u Allaha , jer Allah zaista voli one koji se uzdaju u Njega . “

6 . BITI PRAVEDAN

“ Oni mnogo laži slušaju i rado ono što je zabranjeno jedu ; pa ako ti tođu , ti im ili presudi ili se okreni od njih ; ako se okreneš od njih , oni te ne mogu ni malo nauditi . A ako im budeš sudio , sudi im pravo jer Allah voli pravedne . “

( Al – Maide : 42 )

” Ako se dvije skupine vjernika sukobe , izmirite ih ; a ako jedna od njih ipak učini nasilje drugoj , onda se borite protiv one koje je učinila nasilje sve dok se Allahovim propisima ne prikloni . Pa ako se prikloni , onda ih nepristrasno izmirite i budite pravedni ; Allah , zaista pravedne voli . “

( Al – Huđurat : 9 )

7 . STRPLJIVOST

” A koliko je bilo vjerovjesnika uz koje su se mnogi iskreni vjernici borili , pa nisu klonuli zbog nevolja koje su ih na Allahovom putu snalazile , i nisu posustajali niti se predavali — a Allah izdržljive voli . “

( Al – Imran : 146 )

SEJJIDI SUAD MUTEKIJA
http://sejjidsuadmutekija.blogger.ba
09/05/2018 06:10