beats by dre cheap

PERSPEKTIVE ZBOG KOJIH SVAKI MUSLIMAN MORA PROČITATI KUR'AN

KUR'AN JE RIJEČ ALLAHA :

” A ako sumnjate u ono što ojavljujemo robu Svome , načinite vi jednu suru sličnu objavljenim njemu ,a pozovite i božanstva vaša , osim Allaha , ako istinu govorite . “

( Al – Bekare : 23 )

KUR'AN JE BESKRAJNA MUDROST :

” Kada pustite žene , onda ih , prije nego što ispune njima propisano vrijeme za čekanje , ili na lijep načinzadržite ili ih velikodušno otpremite . I ne zadržavajte ih da biste im učinili nasilje ; a onaj ko tako postupi — ogriješio se prema sebi . Ne igrajte se Allahovim propisima i neka vam je na umu blagodat koju vam Allah daje , i Knjiga i mudrost koju vam objavljuje , kojom vas savjetuje , Allaha se bojte i da Allah sve zna — na umu imajte !

( Al – Bekare : 231 )

KUR'AN JE KNJIGA NAUKE :

” Zar ne znaju nevjernici da su nebesa i Zemlja bili jedna cjelina , pa smo ih Mi raskomadali , i da Mi od vode sve živo stvaramo ? I zar neće vjerovati ?

( Al – Anbijja : 30 )

KUR'AN JE NAČIN ŽIVOTA :

“ Ova knjiga , u koju nema nikakve sumnje , upustvo je svima onima koji se budu Allaha bojali ;

( Al – Bekare : 2 )

KUR'AN JE PROZA :

” On tebi objavljuje Knjigu , u njoj sun ajeti jasni ,. Oni čija su glavnina Knjige ,a drugi su manje jasni . Oni čija su srca pokvarena — željna smutnje i svog tumačenja — slijede ono što su manje jasni . A tumačenje njihovo zna samo Allah . Oni koji su dobro u nauku upućeni govore : ” Mi vjerujemo u njih , sve je od gospodara našeg ! << — A samo razumom obdareni shvaćaju . “

( Al – Imran : 7 )

KUR'AN PREDSKAZUJE BUDUĆNOST :

” Bizantinci su pobijeđeni , ” ,, u susjednoj zemlji , ali oni će , poslije poraza svoga ,sigurno pobjediti ” ,, za nekiliko godina — i prije , i poslije , Allahova je odluka — i tada će se vjernici radovati .

( Al – Ankebut : 2 ; 3 ; 4 ; )

SEJJIDI SUAD MUTEKIJA
http://sejjidsuadmutekija.blogger.ba
09/05/2018 06:13