beats by dre cheap

STVARI KOJE TREBA IMATI NA UMU ČITAJUĆI KUR'AN

STANJE ČISTOĆE :

” on je zaista, Kur”an pleminiti ; U Knjizi brižljivo čuvanoj — ; dodirnuti ga smiju samo oni koji su čisti — ,

( Al – Wakia : 77 ; 78 ; 79 ; )

MOLITI SE I DOBITI BOŽIJU MILOST :

” A kad se uči Kur”an , vi ga slušajte i šutite da bi ste bili momilovani . “

( Al – Araf : 204 )

ČITATI — UČITI POLAKO :

” Oni , koji ne vjeruju govore : >> Trebalo je da mu Kur”an bude objabljen čitav , i to odjednom ! << A ako tako se objavljuje da bismo njime srce tvoje učvrstili , i mi ga sve ajet po ajet objavljujemo . “

( Al – Furkan : 32 )

PAMĆENJE I POSTUPANJE PO UČENJU :

” Knjiga koju ti objavljujemo blagoslabljena je ,da bi oni o riječima njezinim razmislili i da bi oni koji su razumom obdareni pouku primili . “

( Sad : 29 )

POSTUPITI — USVOJITI TEVHID ( JEDINSTVO ) :

” ili malo više od nje , i izgovaraj Kur”an pažljivo , “

( Muzzammil : 4 )

SURA AL – MUZZAMMIL ( UMOTANI ) :

” O ti , umotani ! ( odnosi se na našeg Poslanika , Muhammeda s.a.v.s.)

SEJJIDI SUAD MUTEKIJA
http://sejjidsuadmutekija.blogger.ba
09/05/2018 07:01