beats by dre cheap

ISLAMSKA MEDICINA

” O vjernici ,kad hoćete molitvu obavite , lice svoja i ruke svoje do iza lakata operite — a dio glava svojih potarite — i noge svoje do iza članaka . A ako ste džunubi , onda se okupajte ; a ako ste bolesni ili na putu ili ako ste isvršili prirodnu potrebu ili ako ste se sastajali sa ženama , a ne nađete vode , onda rukama svojim čistu zemlju dotaknite i njima preko lica svojih i ruku svojih pređite : Allah ne želi da vam pričini poteškoće , već želi da vas učini čistim i da vam blagodat Svoju upotpuni , da biste bili zahvalni .

( El – Maiide : 6 )

QUR”AN je lijek koji nikada ne možete predozirati !

Mi duhovnu stranu naše matrijalne bolesti , je dostupna u našoj nelagodi . Tjera nas kroz naše živote , guši , zahtjeva od nas da se susrećemo sa mnogim događajima .

Allah dž. š. kao način dobivanja da se oslobodimo od bolesti daje Kur”anski ajet : ” — Reci : << On je vjernicima upustvo i lijek . — ….”

( Fussilat : 44 )

Čim se čovjek suoći sa negativnom situacijom , treba moliti Allaha dž. š. Bolesti , pregled problema , to što nam Bog nudi, moraju biti svjesni . Trebali bi biti zahvalni da ga pronađu ( lijek ) za zdravlje . Sve naše molitve Bog hoće da čuje, to ” moramo znati “.

” O ljudi , već vam je stigla poruka od Gospodara vašeg i lijek za vaša srca i upustvo i milost vjernicima . “

( Junus : 57 )

SEJJIDI SUAD MUTEKIJA
http://sejjidsuadmutekija.blogger.ba
09/05/2018 07:03